2006
Карина Раух: В интересном «Ракурсе», Тиква (Oděsa, Ukrajina)
redaktoři deníku: Netradiční bydlení? Kdysi!, Jičínský deník, 7. 11. 2006
Vladimír Burjánek: Nejen s Valdštejnem na Ukrajině, Krkonošský deník, 27. 9. 2006
Галя Маркелова: Из сокровенного пространства, Одесские новости (Ukrajina), 31. 8. 2006
redakce: Не бойтесь страхов, а лучше нарисуте их, Server «Круг» (Oděsa, Ukrajina), 30. 8. 2006
V. Burjánek: Přejeme si, aby nás syn vůbec nepotřeboval, Tina, 26. 7. 2006
proChor: Valdštejnské návraty, Jičínský čtvrtletník, červenec 2006
iva: Střídání šlechty v zámku je jenom dočasné, Noviny Jičínska, 22. 5. 2006
Vladimír Burjánek: A. V. E. Valdštejn aneb Barokní sny Albrechta Václava Eusebia, katalog k výstavě, duben 2006
Vladimír Burjánek: Pocta českého malíře Ščigola Komárkovu tichu a něžnosti, Pardubické noviny, 23. 1. 2006
Tomáš Kubelka (foto): Obrazy poctou Vladimíru Komárkovi, Pardubické noviny, 20. 1. 2006
2005
Terezie Schliková: Michail Ščigol – Hra ptáků II., diplomová práce
Radek Smetana: Michail Ščigol, Divadelní zpravodaj Východočeského divadla Pardubice, říjen 2005
Vladimír Burjánek: Být malířem je největší přepych mého života, Deníky Bohemia, 3.–4. 9. 2005
Vladimír Burjánek: Jedenáct Ščigolových Notre Dame, Noviny Jičínska, 22. 7. 2005
(ras): Ščigol, Valdštejn a také Komárek, Noviny Jičínska, 29. 3. 2005
Vladimír Burjánek: Oskara si Daniel nesmírně považuje, Noviny Jičínska, 21. 1. 2005
2004
vá: Noci v Železnici Michaila Ščigola, Noviny Jičínska
Vladimír Burjánek: Ščigola pohltil komárkovský cyklus, Noviny Jičínska
(ek): Ščigola nechce pustit komárkovské téma, Noviny Jičínska, 4.–5. 12. 2004
jn (foto): Vzpomínka na Komárka, Nové noviny, 19. 11. 2004
Vladimír Burjánek: Ščigola komárkovský cyklus uzdravil, Orlické noviny, 21. 8. 2004
redakce: Valdický chrám probudila k životu hudba a historie, Server Vězeňské služby ČR, 27. 7. 2004
Vladimír Burjánek: Ščigolova tichá dobrodružství, TOP víkend magazín (sobotní příloha Deníků Bohemia), 5. 6. 2004
redakce: Vězni a A. V. E. Valdštejn, Server Vězeňské služby ČR, 7. 4. 2004
ras: Michail Ščigol v zámecké galerii, Noviny Jičínska, 5. 4. 2004
jn (foto): Vězni a umění, Nové noviny, 5. 3. 2004
redakce: Unikátní výstava ve věznici, Server Vězeňské služby ČR, 2. 3. 2004
Radmila Šepsová: Bývalý kartuziánský klášter Valdice 25. února, Noviny Jičínska, 2. 3. 2004
jn (foto): Symbolický návrat vévody Valdštejna, Nové noviny, 27. 2. 2004
Radovan Sál: Zpět do demokracie, Noviny Jičínska, 27. 2. 2004
Ivan Truhlička: Z vězeňské továrny je galerie, Mladá fronta DNES (kraj hradecký), 26. 2. 2004
redakce: V areálu valdické věznice začala výstava obrazů Michaila Ščigola, Server Českého rozhlasu Hradec Králové, 25. 2. 2004
Zdeněk Susa: Hledání historických souvislostí, Zahajovací proslov k výstavě A. V. E. Valdštejn, Kartuziánský klášter Valdice, 25. 2. 2004
jn: Hledal vévodu a našel chlapce, Nové noviny, 13. 2. 2004
Iva Petráčková: Návraty Valdštejna ve věznici, Noviny Jičínska, 6. 2. 2004
Radmila Šepsová (foto): Návraty Valdštejna, Katalog k výstavě A.V.E. Valdštejn, věznice VS ČR Valdice, únor 2004
Eduard Vacek: Bývalý kartuziánský klášter se dočasně proměnil v galerii, Historická penologie, únor 2004
2003
Radovan Sál: Malíř se vrátil z Itálie, Noviny Jičínska, 11. 12. 2003
Hana Šmidrkalová: Dům plný naděje, PRÁVO (příloha Dům&Bydlení), 29. 10. 2003
jn: A. V. E. Valdštejn, Nové noviny, 12. 9. 2003
(ras): Když nemaluje, tak opravuje, Noviny Jičínska, 26. 7. 2003
Světlana Krymská: Z vernisáže, Server SPLAV!, 5. 7. 2003
jn (foto): Se Šporkem a Braunem, Nové noviny, 2. 5. 2003
Jiří Němeček (foto): Zpráva o vernisáži, Hořické občasné noviny, 30. 4. 2003
Radovan Sál: Ščigolův Špork a Braun, Noviny Jičínska, 22. 4. 2003
redakce: Michail Ščigol, Prochoroviny, 15. 4. 2003
ras: Šestnáct pláten s Valdštejnem, Noviny Jičínska, 28. 3. 2003
Jiří Soukup: Ščigolovy obrazy plné lidskosti, Hradecké noviny, 10. 2. 2003
vá: Popovodňová zamyšlení a vůle pomoci, Hradecké noviny, 3. 2. 2003
pp, vs: Michail Ščigol v biskupské rezidenci, Server „Město pro lidi“, 28. 1. 2003
2002
redakce: Michail Ščigol, Prochoroviny, 23. 10. 2002
in: Michail Ščigol v Semilech, Server „Semilské noviny“, říjen 2002
Людмила Сауленко: Альбом дяди Тео, Одесский вестник (Ukrajina), 15. 8. 2002
(ilo): Ščigol vystavuje v knihovně, Noviny Jičínska, 13. 6. 2002
Jana Hofmanová: Příběh obrazu, rukopis, 12. 2. 2002
2001
Wolfgang Freud (repro): Malerei von Michail Scigol, Freie Presse, 15./16. 9. 2001
red: Svět už bude od úterý asi jiný, Noviny Jičínska, 13. 9. 2001
Jana Hofmanová: Michail Ščigol ve Starých Hradech – květen 2001, Listy Starohradské kroniky, červen 2001
redakce: Sdružení Dialog straní dětem a kráse, Hradecké noviny, 24. 5. 2001
(hf): Prvomájové odpoledne ve Starých Hradech, Nové noviny, 11. 5. 2001
redakce: Podstatné pro život je umět si hrát a tvořit, ne honit se za penězi, Hradecké noviny, 4. 5. 2001
redakce: Malíř, spisovatel, recitátorka, kytarista a Evžen Oněgin, Noviny Jičínska, 2. 5. 2001
Jana Hofmanová: Michail Ščigol ve Starých Hradech, rukopis, 1. 5. 2001
Halina Pawlowská: Můj kůň pro hrdinu, Hořické občasné noviny, 27. 4. 2001
Jindra Váchová: Byla zahájena letošní výstavní sezóna v městském muzeu, Noviny Jičínska, 7. 4. 2001
Bohumír Procházka: Michail Ščigol, Prochoroviny, 25. 3. 2001
rš: Starohradské výstavy životním rituálem, Noviny Jičínska, 21. 2. 2001
2000
Олег Сидор-Гибелинда: Октавы «Агады», Єгупець (Ukrajina), č. 7, 2000
Jana Krejzová: Ke všemu mě donutil život, Reader‘s Digest Výběr, prosinec 2000
redakce: Chalupu má každej..., Story, 28. 11. 2000
Jana Krejzová: Nekonečný život Michaila Ščigola, Xantipa, listopad 2000
1999
Владимир Никитин: Постепенное приближение, Předmluva ke katalogu, Kyjev, prosinec 1999
Tereza Maixnerová: Michail Ščigol se v lázních poprvé představuje jako český umělec, MF Dnes, 27. 10. 1999
Dkr: Inspiruje mě život, Mariánskolázeňské listy, 23. 9. 1999
redakce: ... jsem Tančící dům!, Vital, červen 1999
M. Myšková: ... jsem Tančící dům!, Večerník Praha, 26. 5. 1999
Michaela Matuštíková: Okouzlení Tančícím domem, Večerník Praha, 14. 5. 1999
(mach): Ščigol chce trumfnout Knížáka, Berounský žurnál, 13. 5. 1999
Kamil Machart: Jsem tančící dům, Server „Top Lady“, jaro 1999 Kamil Machart: Bůh mě chraň před finančním úspěchem, Berounský žurnál, 15. 4. 1999
1998
Jana Hofmanová: Michal Ščigol nepomáhá jen vlastnímu handicapovanému dítěti, Jičínské noviny, 11. 12. 1998
Jana Hofmanová: Cesta do krajin srdce ukrajinského malíře Michala Ščigola, Noviny Jičínska, 26. 11.1998
(hf): Železnice – domov Michala Ščigola, Nové noviny (Jičín), 13. 11. 1998
Jiří Němecek: Obrazy Michala Ščigola jsou oknem do malířova nitra, Noviny Jičínska a Hradecké noviny, 12. 11. 1998
(bm): Michail Ščigol – malíř, který dává obrazům svou duši, Hradecké noviny, 12. 11. 1998
Алина Литинская: Он черпает себя из себя, из своей жизни, из своей судьбы. Бывает ли по–иному?, America of my own, červenec 1998
Виктор Рохлин: Судьба, Reklama, Chicago, USA, 8. – 14 7. 1998
(jč): Michail Ščigol a jeho Černobílé soukromí, Táborsko, 17. 6. 1998
1997
hof: Obrazy Michala Ščigola v železnickém muzeu, Noviny Jičínska, 22. 12. 1997
Jana Hofmanova: Návraty Michala Ščigola, Noviny Jičínska, 17 9. 1997
Jaroslav Chobot: Malíř „úkrytů v čase“, předmluva ke katalogu, srpen 1997
Jana Hofmanová: Ščigolovy obrazy jsou inspirovány bezprostředním prožitkem, Noviny Jičínska, 22. 7. 1997
Jana Hofmanová: Obrazy vyjadřují trpké nálady a stavy duše, Noviny Jičínska, 17. 6. 1997
Eva Horníčková: Emocionálním deníkem Michala Ščigola jsou jeho obrazy, Radniční noviny Prahy 3, duben 1997
Jaroslav Chobot: Malíř ’úkrytů v čase‘. Předmluva ke katalogu, srpen 1997
Jana Hofmanová: Odpoledne plné harmonie, tvarů, barev, poezie a tónů, Noviny Jičínska, 3. 5. 1997
Eva Horníčková: Emocionálním deníkem Michala Ščigola jsou jeho obrazy. Radniční noviny Prahy 3, č. 4/1997
redakce: Májová výstava, ELLE, květen 1997
Jana Hofmanová: Odpoledne plné harmonie, tvarů, barev, poezie a tónů. Noviny Jičínska, 3. 5. 1997
Jana Hofmanová: První máj vkročí do Starých Hradů tradičně s poezií a samozřejmě i výtvarným uměním, Noviny Jičínska, 29. 4. 1997
Vlastimil Krejča: Michal Ščigol vystavuje v Praze. Noviny Jičínska, 15. 3. 1997
Vlastimil Krejča: Michal Ščigol vystavuje v Praze, Noviny Jičínska, 15. 3. 1997
Radka Tesárková: Ščigolova šťastná hvězda. Svobodné slovo, 12. 3. 1997
Radka Tesárková: Ščigolova šťastná hvězda, Svobodné slovo, 12. 3. 1997
1996
Táž: Ščigolovy obrazy jsou inspirovány bezprostředním prožitkem. Noviny Jičínska, 22. 7. 1996
Jana Hofmanová: Obrazy vyjadřují trpké nálady a stavy duše. Noviny Jičínska, 17. 6. 1996
Milada Divišová: Michael Ščigol. ELLE 12/1996
Michal Bycko: Budoucnost obrazů Michala Ščigola v odraze přítomnosti jeho života. Česká beseda na Slovensku. 11/1996
Halina Pawlowská: Michal Ščigol si ucho neuřízl. Story, 14/1996
Jiří Soukup: Obrazy Michala Ščigola v galerii. Hradecké noviny, 23. 2. 1996
Jana Hofmanová: Je krásné mlčet a vnímat obrazy plné touhy a nadějě. Noviny Jičínska, 22. 2. 1996
Jiří Soukup: Energický rukopis Michala Ščigola. Východočeský večerník, 20. 2. 1996
1995
Jaroslav Chobot: Kůň pro hrdinu od osamělého běžce. Táborsko, 19. 5. 1995
Jára Novotný: Dílo vytvořené z vlastního života. Časopis Táborsko, 13. 5. 1995
Jiří Soukup: Vídeňské Čechy zajímá výstava ze staré vlasti. Hradecké noviny, 13. 4. 1995
1994
Ivana Fričová: Prodávám je, aby se měl o ně kdo starat, až tady nebudu. Hradecké noviny, 10. 12. 1994
Jana Hofmanová: Malíř pokory, touhy a hrdosti. Noviny Jičínska, 29. 11. 1994
Vladimir Nikitin: Mir sredi mirov. Rukopis k nevydanému katalogu. Kyjev 1994
Bilder von Michael Schtschigol in der Sparkasse Hof. Pulvertum, August 1994-2
K. St.: Ein Trümer auf dem Eisspferd. Frankenpost Freitag, August 1994
Jana Hofmanová: Malíř-filozof-člověk Michal Ščigol. Noviny Jičínska, 4. 5. 1994
Halina Pawlowská: Výtvarníků je prostě moc. Časopis Story, 15/1994
Theo: Ungestüm und Farbstarck: Sturz in einen grossen Gefühllstrudel. Westfälische Rundschau, 26. 1. 1994
1993
Jiří Soukup: Obrazy jako malý objev. Hradecké noviny, 9/1993
Táž: Michail Ščigol se vrátil do Čech. Deník Telegraf, 9/1993
Halina Pawlowská: Můj kůň pro hrdinu. Deník Telegraf, 7/1993
Brüggemann: Die Lebensauffassung des Michail Schtschigol. Schwerter Zeitung, 7/1993
Jiří Soukup: Obrazy plné souzvuku. Hradecké noviny, 5/1993
Andrej Běličenko: Portrét osudu. Almanach Samuatas. Kyjev 1993
1992
„SK“: Pouť za štěstím. Hradecké noviny, 12/1992
Týž: Myšlenkový náboj obrazů v Železnici. Časopis Český ráj, 2/1992
Jiří Soukup: Nový domov v Železnici. Časopis Pochodeň, 1/1992
1991
Michal Bycko: Proč Ščigol, proč Pentex a Společnost Andy Warhola? Časopis RUSIN, 1/1991
1990
Ivo Zozulak: Tři zajímaví - tři zvláštní. Časopis Nový život, 12/1990
Rok
2006
2006
1990